2012-10-04

Jaha.

Nu är det konstaterat. Jag har mykoplasma.

Och vi citerar från google :):  Mykoplasmabakterien kan ibland ge symptom från centrala nervsystemet eller magtarmkanalen, hudutslag, ögonsymptom samt led- och muskelvärk. Ibland förorsakar infektionen ett ökat sönderfall av röda blodkroppar, med s.k. hemolytisk anemi som följd.

Det som är det mest komiska är att man ska själv diagnostisera sig och ringa och begära om blodprov i dagens läge. Här har jag sprungit på i evigheter med mina krämpor, utan att någon förstått att ta ett simpelt blodprov. Inte förrän man själv begär det.

Men nu är det bekräftat. Tack. Jag är inte galen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar